I feel great, we're approaching to the final scene of our repairs step by step / kroczek po kroczku zbliżamy się do finałowej sceny naszego remontu, czuje się świetnie w związku z tym :-)

childish side of my nature is listening to the pink advices of hello kitty but don't worry my husband helps to maintain balance / dziecinna strona mojej natury wciąż ulega różowym podszeptom kreaturek takim jak hello kitty ale mąż czuwa, dlatego będzie biało, będzie pusto, będzie funkcjonalnie
for the end of the week beautiful session with Kirsten Dunst in Sebtember issue of Elle UK, btw have you seen Melancholia by Tars von Trier? What you think about it? I'm not sure... / a na koniec tygodnia chwila z nowym numerem brytyjskiego Elle a w nim piękna sesja Kirsten Dunst, ta okładka jest przecudna, prawda? a przy okazji widzieliście Melancholię von Triera, co myślicie? Ja – sama nie wiem...

Have a great weekend 
 
Top