sad becase of:
rain
the end of summer
stupid sitations had happend
many works and lack of time
my very short hair, I miss my dreadlocks
not so good figure as some years ago
novel of Llosa Travesuras de la niña mala
shorter days
and many, many more...
but it will pass soon, the main thing like my Tibetan doctor says: not to think about it 
smuteczek dziś z powodu:
deszczu
końca lata
głupich sytuacji, które się wydarzyły
zbyt wielu prac i braku czasu
moich krótkich włosów. tęsknię za dredami
nie tak fajnej figury jak kiedyś
powieści Llosy Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki
coraz krótszych dni
i wielu innych rzeczy
ale to minie, najważniejsze jak mówi mój tybetański lekarz: nie myśleć o tym
 
Top